4 november 2018

Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Noord Nederlandse Pianodagen
​Conform Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is Stichting Noord Nederlandse Pianodagen (SNNP), gevestigd aan Deverbrink 29, 7812 LJ Emmen, verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
http://www.pianodagen.nl
Deverbrink 29
7812 LJ Emmen
Nederland +31 0611070704

Persoonsgegevens die wij verwerken
SNNP verwerkt uw persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft via de aanmelding voor de nieuwsbrief of via het contactformulier op de website, of waarover wij beschikken door de gevoerde correspondentie.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • aanhef,
 • uw naam,
 • uw adres
 • uw e-mailadres
 • uw telefoonnummer
 • uw betalingsgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SNNP verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • A. Het versturen van de nieuwsbrief, waarvoor u zich aangemeld heeft en waarin wij u informeren over onze activiteiten.
 • B. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening, waar u ons om gevraagd heeft, uit te kunnen voeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 • SNNP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 • Wij bewaren uw persoonsgegevens m.bt het genoemde onder A zolang u prijs stelt op onze nieuwsbrief.
 • Wij bewaren uw persoonsgegevens m.b.t. B tot maximaal vijf jaar na beëindiging van de
  dienstverlening.

Delen van persoonsgegevens met derden

 • SNNP verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij u ons daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Cookies of vergelijkbare technieken
SNNP gebruikt op haar website geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Uw account en aanmeldingsgegevens voor de nieuwsbrief kunt u te allen tijde corrigeren en verwijderen via de link (optie) in elke nieuwsbrief. Persoonsgegevens waarover wij beschikken via het contactformulier of voortvloeien uit de met ons gevoerde correspondentie, kunt u te allen tijde corrigeren, inzien, of worden door ons verwijderd op uw schriftelijk verzoek.

SNNP wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SNNP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact met ons op via info@pianodagen.nl.