21 maart 2016

Donateurs

Onze stichting is bij voorbaat zeer erkentelijk voor elke donatie die wij mogen ontvangen. Natuurlijk zal elke gift worden aangewend t.b.v. de activiteiten van onze SNNP Pianodagen. Het rekeningnummer waar u een bedrag kunt storten: NL 10 RABO 0303 5335 36.